Opslagstavlen

Lån af festtelt
Grundejerforeningen råder over et festtelt, som medlemmer kan låne. Kontakt Joakim Schweizer på 20594294 eller på mail for reservation af telt.

Snerydning
Grundejerforeningen har en aftale med en entreprenør om at rydde de private fællesveje for sne, når dette skønnes nødvendigt. Kontakt evt Frank Poulsen på 30862402

Glatførebekæmpelse
Den enkelte grundejer er ansvarlig for at rydde sne omkring sin ejendom inkl. fortov og sti ud for ejendommen. Man har også pligt til at sørge for, at adgangen til postkassen og renovationsbeholderne er ryddet for sne.

Desuden er den enkelte grundejer ansvarlig for at bekæmpe glat føre omkring sin ejendom inkl. fortov, sti og kørebane ud for ejendommen. Man har også pligt til at sørge for, at adgangen til postkassen og renovationsbeholderne er glatførebekæmpet.

Webside
Lystgårdsparkens webside vedligeholdes af webmaster Joakim Schweizer