Opslagstavlen


Lån af festtelt
Grundejerforeningen råder over et festtelt, som medlemmer kan låne. Kontakt Ole Storch, Lystgårdsparken 10 for mere information og reservation af telt.

Snerydning
Grundejerforeningen har en aftale med en entreprenør om at rydde de private fællesveje for sne, når dette skønnes nødvendigt. Kontaktperson er Ole Storch, Lystgårdsparken 10

Glatførebekæmpelse
Den enkelte grundejer er ansvarlig for at rydde sne omkring sin ejendom inkl. fortov og sti ud for ejendommen. Man har også pligt til at sørge for, at adgangen til postkassen og renovationsbeholderne er ryddet for sne.

Desuden er den enkelte grundejer ansvarlig for at bekæmpe glat føre omkring sin ejendom inkl. fortov, sti og kørebane ud for ejendommen. Man har også pligt til at sørge for, at adgangen til postkassen og renovationsbeholderne er glatførebekæmpet.


Webside er fremstillet på Odder Produktionsskole grafiske værksted telefon 8654 4200