Kalender

Arrangementer 2024
Ingen arrangementer er planlagt. Ønsker du at være tovholder for et socialt arrangement i Lystgårdsparken? Kontakt os!


Generalforsamling:
23. Oktober 2024

Efter behov:
Snerydning, kontakt Frank Poulsen på 30862402
Opdatering af hjemmesiden, kontakt Joakim Schweizer