Bestyrelse

Formand
Frank Poulsen
Lystgårdsparken 36

Næstformand
Anne Sørud Kyllebæk
Lystgårdsparken 7

Kasserer
Klaus Amby
Lystgårdsparken 32

Sekretær / Webmaster
Joakim Schweizer
Lystgårdsparken 30

Medlem
Tenna Blicher
Lystgårdsparken 16

Suppleant
Vinny Helene Bering
Lystgårdsparken 1

Suppleant
Elo Hesselbjerg
Lystgårdsparken 23