Boulstrup Forsamlingshus

Reglement

Reglement og rygepolitik

Reglement pr. 17-03-2020

Lejer:

 • Har det fulde ansvar for lejemålet.
 • Har fuld erstatningspligt for eventuelle skader.
 • Har ansvar for, at musik skal ophøre kl. 02.00
 • Har ansvar for, at parkering kun finder sted i én række langs Forsamlingshus
  – og at der i øvrigt vises hensyn over for Forsamlingshusets naboer.

Husk efter brug:

 • At lukke for radiatorer.
 • At lukke for varmeshunten.
 • At rydde op i lokalerne.
 • At feje gulvene.
 • At rengøre og aftørre borde og stole med opvredne klude.
 • At stable stolene med 10 stk i hver stabel, og sætte dem i depotrum.
 • At borde stables på vognen og køres i depotrum.
 • At holde ryddeligt ved affaldsstativerne.
 • At fjerne overskydende affald for egen regning.
 • At vaske service op og rengøre køkken.
 • At rengøre og slukke for køleskab.
 • At rengøre komfurer og ovne.
 • At rengøre toiletter.
 • At slukke for lys.

Udlejer orienteres om eventuelle mangler ved aflevering af nøgle.

Skønner udlejer, at der er behov for ekstra rengøring, betales der særskilt for dette.

Udlejer kan efter eget skøn forlange ekstra depositum ved reservering af Forsamlingshuset.

Bestyrelsen

Lejer har ansvaret for at rygeloven overholdes (herunder bødekrav).
Læs Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer” www.at.dk

Ved private arrangementer:

Der må ikke ryges i Forsamlingshuset, når der er personale til stede. F. eks. serverings- og køkkenpersonale samt musikere. I øvrigt henstilles der til, at rygere går udendørs, af hensyn til de øvrige gæster.

Ved foreningsarrangementer:

Her er al rygning forbudt. Også selvom arrangementet kun er for medlemmer.

Boulstrup Forsamlngshus

Vestergårdsvej 48,
Boulstrup
8300 Odder

CVR: 39772892

Bank

Nordea, Odder afd.

Reg.nr. 1944
Kontonr. 9440 118 691

Kontakt

E-mail:
forsamlingshus@boulstrup.net

Telefon: 2962 5750

© Boulstrup Forsamlingshus