Boulstrup Forsamlingshus

Reglement

Reglement og rygepolitik

Reglement pr. 2-6-2023

 

Forsamlingshuset:

Lejes ikke ud til ungdomsfester, dvs arrangementer hvor over halvdelen er mellem 15 og 25 år.

Parkering:

Med hensyn til parkering ved forsamlingshuset henvises til færdselsloven, herunder specielt:

 • ”Standsning eller parkering må ikke ske på et sådant sted eller på anden måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen”
 • ”Parkering må ikke ske ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom eller i øvrigt således, at kørsel til eller fra ejendom væsentligt vanskeliggøres”

Der er plads til 8-10 biler ved forsamlingshuset , 3-4 biler kan parkere langs forsamlingshusets vestside helt ind til huset. Vær opmærksom på at der også er udkørsel fra ejendomme. 5-6 biler kan parkere over for forsamlingshuset langs vejen.

 

Lejer:

 • Har det fulde ansvar for lejemålet.
 • Har fuld erstatningspligt for eventuelle skader.
 • Har ansvar for, at musik skal ophøre kl. 02.00
 • Har ansvar for, at parkering kun finder sted i én række langs Forsamlingshus
  – og at der i øvrigt vises hensyn over for Forsamlingshusets naboer.

Husk efter brug:

 • At lukke for radiatorer.
 • At lukke for varmeshunten.
 • At rydde op i lokalerne.
 • At feje gulvene.
 • At rengøre og aftørre borde og stole med opvredne klude.
 • At stable stolene med 10 stk i hver stabel, og sætte dem i depotrum.
 • At borde stables på vognen og køres i depotrum.
 • At holde ryddeligt ved affaldsstativerne.
 • At fjerne overskydende affald for egen regning.
 • At vaske service op og rengøre køkken.
 • At rengøre og slukke for køleskab.
 • At rengøre komfurer og ovne.
 • At rengøre toiletter.
 • At slukke for lys.

Udlejer orienteres om eventuelle mangler ved aflevering af nøgle.

Skønner udlejer, at der er behov for ekstra rengøring, betales der særskilt for dette.

Udlejer kan efter eget skøn forlange ekstra depositum ved reservering af Forsamlingshuset.

Bestyrelsen

Lejer har ansvaret for at rygeloven overholdes (herunder bødekrav).
Læs Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer” www.at.dk

Ved private arrangementer:

Der må ikke ryges i Forsamlingshuset, når der er personale til stede. F. eks. serverings- og køkkenpersonale samt musikere. I øvrigt henstilles der til, at rygere går udendørs, af hensyn til de øvrige gæster.

Ved foreningsarrangementer:

Her er al rygning forbudt. Også selvom arrangementet kun er for medlemmer.

Boulstrup Forsamlngshus

Vestergårdsvej 48,
Boulstrup
8300 Odder

CVR: 39772892

Bank

Sparekassen Danmark

Reg.nr. 9070
Kontonr. 2070224006

Kontakt

E-mail:
forsamlingshus@boulstrup.net

Telefon: 2962 5750

© Boulstrup Forsamlingshus